zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony 

Aktualności

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

23.09.2015

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach od wielu lat w bardzo szeroki sposób informuje społeczeństwo o bieżącej jakości powietrza jak również o prognozowanej jakości powietrza na kolejną dobę.
Na bieżąco, na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl, podawane są informacje dotyczące jakości powietrza na terenie całego województwa śląskiego. Dane bieżące pochodzą z 18 automatycznych stacji monitoringu powietrza (największa ilość w kraju). Na stronie internetowej WIOŚ w Katowicach zamieszczane są również dane z prowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych, które ukazują się z przesunięciem czasowym wynikającym z wykonywania analiz laboratoryjnych.

Informacja o zasiłkach rodzinnych

11.09.2015

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dofinansowanie zakupu podręczników

06.08.2015

UWAGA RODZICE!!!
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:

 • uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
 • uczniów klasy IV technikum
 • uczniów:
  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

Informacja o dniu wolnym od pracy

27.07.2015

Informuje się Wszystkich mieszkańców gminy, że Urząd Gminy Herby w dniu 17 sierpnia 2015 r będzie nieczynny. Powyższe podyktowane jest udzieleniem pracownikom dnia wolnego za święto 15 sierpnia przypadające w sobotę. Za utrudnienia przepraszamy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

08.07.2015

Powstaje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Herby

Jest to strategiczny dokument, warunkujący ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na inwestycje związane z efektywnością energetyczną i ochroną środowiska.

Więcej informacji na stronie: http://www.herby.pl/index.php?id=140

Informacja dla mieszkańców

07.07.2015

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Herby zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, mającej na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy dotyczącą mocnych i słabych stron, szans oraz zageń związanych z jej rozwojem.

Internetowa rewolucja - informacja dla małych i średnich firm

26.06.2015

Internetowa rewolucja – darmowy program szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw w województwie śląskim!

Lipiec 2015: Zaczynamy cykl szkoleń na Śląsku!

Dowiedz się jak wykorzystać internet do zdobywania nowych klientów i rozwijania Twojej firmy.

 

Informacja

22.06.2015

Kryta pływalnia w Herbach przy ulicy Katowickiej w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. czynna będzie w godzinach:

 • od poniedziałku do piątku od 1400 do 2100
 • w soboty i niedziele od 1000 do 2000

Cena biletu dla dzieci w wieku do lat 18 w tym okresie wynosi 4zł/godz. brutto

OGŁOSZENIE

09.06.2015

Gmina Herby
ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby

ZAWIADAMIA

że w dniu 24.06.2015r. o godz. 1700 (środa) w budynku Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach przy ul. Lublinieckiej 31 odbędzie się spotkanie przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze z mieszkańcami Herb w sprawie przyłączenia odbiorców do sieci gazowej.

Zainteresowanych prosimy o wzięcie udziału w spotkaniu.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Oparto o skrypt: SmodCMS v.4.05 » © 2005-2009 Twórcy.pl. Copyright © Gmina Herby Windows-7-Ultimate-product-key Windows-7-Ultimate-product-key-sale windows-7-professional-key-sale buy-windows-7-professional-key Windows-7-Home-Key-online purchase-Windows-7-Home-Key buy-Windows-8.1-professional-Key purchase-Windows-8.1-professional-Key cheap-Windows-8.1-professional-Key buy-Windows-8.1-Professional-key cheap-Windows-8.1-Professional-key buy-Windows-7-key