Projekty Unijne

Dofinansowanie Centrum Kultury w Herbach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

“Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”
“Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w gminach ziemi lublinieckiej”


Priorytet: II – Społeczeństwo Informacyjne

Działanie: 2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Powiat: Lubliniecki

Gmina: Woźniki (Lider Projektu)

Całkowity koszt projektu: 1 959 523,73

Kwota wnioskowana: 1 366 160,08

85% dofinansowania

Projekt realizowany w porozumieniu gmin: Boronów, Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków i Woźniki.

Kwota dofinsowania dla gminy Herby: 238 862,66

Niniejszy projekt ma na celu rozbudowę infrastruktury informatycznej, która ma służyć wzrostowi dostępności elektronicznych usług publicznych w gminach ziemi lublinieckiej dla mieszkańców i turystów, przedsiębiorców, inwestorów oraz innych podmiotów. Projekt ten będzie polegać na modernizacji infrastruktury informatycznej poszczególnych urzędów gmin i miast, które wnioskują o dotację jako porozumienie pod przewodnictwem lidera. W szczególności inwestycja będzie obejmować dostosowanie sieci i urządzeń sieciowych do funkcjonowania e-Urzędu, doposażenie urzędów w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz e-podpisu, a także rozwój funkcjonalności stron internetowych niezbędnych do profesjonalnego świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną.

Projekt “Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w gminach ziemi lublinieckiej” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego RPO WSL 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

Projekty współfinansowane z EFS

Gmina Herby otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do projektu systemowego pn. „Dla każdego coś dobrego w szkole”Czytaj więcej

Gmina Herby zgodnie ze złożonym wnioskiem, do 31.08.2012 r. zakończyła realizację projektu systemowego dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Dla każdego coś dobrego w szkole” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1. Czytaj więcej