Kultura i organizacje społeczne

W Gminie Herby działania z zakresu kultury prowadzone są przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Biblioteka organizuje dla dzieci młodzieży atrakcje w okresie wakacyjnym oraz w czasie ferii zimowych – wycieczki jedno i kilkudniowe, rajdy rowerowe. W trakcie roku prowadzi również następujące imprezy cykliczne:

 • Urodziny Kubusia Puchatka dla ok. 100 dzieci,
 • Międzynarodową Noc z Andersenem dla ok. 50 dzieci,
 • Mikołajki dla ok. 100 dzieci,
 • Dzień Dziecka dla ok. 70 – 80 dzieci,
 • Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy na terenie Zespołu placówek w Herbach.

Z dniem 1.01.2019 r. rozpoczął działalność kulturalną Gminny Ośrodek Kultury w Herbach, 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 31

Istotnymi organizacjami społeczno – kulturowymi w gminie są:

 1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niedostosowanym Społecznie i Upośledzonym “SPOMNIS” w Herbach
 2. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców w Lisowie
 3. Związek Kombatantów RP – koło w Herbach
 4. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów – koło w Herbach
 5. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – koło w Herbach
 6. Stowarzyszenie Miłośników Olszyny
 7. Stowarzyszenie „Damski Świat” Herby

 

W gminie funkcjonują 2 zespoły:

Zespół “Lisowianki” z Lisowa – jest zespołem ludowym wykonującym pieśni regionalne, związane z kulturą górnego śląska, przy akompaniamencie instruktora grającego na akordeonie. Zespól liczy 11 pań ubranych w stroje ludowe.
Zespół “Lisowianki” funkcjonuje przy Radzie Sołeckiej w Lisowie. Oprócz swych występów artystycznych organizuje również spotkania podtrzymujące dawne tradycje takie jak: “Pierzajki” (wspólne skubanie pierza), “Wesele Zeflika i Maryjki”, ostatki, majówki. Organizowanie tych uroczystości ma na celu kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych regionu Górnego Śląska wśród społeczności.

Zespół “Złota Jesień” – jest zespołem wokalnym wykonującym pieśni o różnorodnym charakterze min. regionalne i związane z kulturą górnego śląska. Zespól liczy 12 pań ubranych w jednolite stroje, przy akompaniamencie instruktora grającego na akordeonie.
Zespół “Złota Jesień” funkcjonuje przy Kole Emerytów i Rencistów w Herbach.

Oba Zespoły występują, a zarazem reprezentują gminę Herby na wszelkich imprezach gminnych. Zespoły są zapraszane przez wiele okolicznych gmin i organizacji do uświetnienia ich uroczystości (min. zespoły występowały w Lublińcu dla Premiera Jarosława Kaczyńskiego).