Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Herby

Gmina Herby przystąpiła do opracowania aktualizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Herby”. Dokument ten pozwoli na wnioskowanie o środki na  realizację działań z zakresu ochrony powietrza w gminie.

Do złożenia wniosku niezbędne są informacje o potrzebach inwestycyjnych mieszkańców.

W tym celu zapraszamy mieszkańców do wypełnienia niniejszej ankiety, która posłuży aktualizacji dokumentu PONE oraz umożliwi ubieganie się o dofinansowanie.
Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w Urzędzie Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33, na biurze podawczym.

Ankietę można wypełnić również szybko i wygodnie w formie elektronicznej pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1dnVQKgp/viewform

Link do wersji PDF:
http://www.niskaemisja.ekoscan.pl/repository/Herby/Ankieta-PONE-Herby/

 

Dodatkowe informacje na stronie: www.niskaemisja.ekoscan.pl

W razie pytań, uwag związanych z ankietą lub Programem prosimy o kontakt z:

  • Urzędem Gminy Herby – tel. 34 357 41 00 w.19
  • Firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój sp. z o.o., która zajmuje się opracowaniem dokumentu i wniosku – tel. +48 794 243 787

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Herby o przystąp.do opracowania projektu dokumentu pn. “Aktualizacja programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Herby” znajdą Państwo w naszym BIP-ie.