Nieodpłatna pomoc prawna

W związku dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem COVID-19, w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U.2020 r., poz. 374) informujemy, że osobiste udzielanie porad w  punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lublinieckiego zostaje z dniem dzisiejszym, tj. 13 marca 2020 roku zawieszone do odwołania.

Informujemy również, że w związku z zaistniałą sytuacją możliwe jest telefoniczne lub mailowe udzielenie porady.

W celu skorzystania z porady telefonicznej lub mailowej należy pobrać zgłoszenie porady na odległość (załącznik), wypełnić i osobiście podpisać. Skan zgłoszenia należy przesłać do wybranego prawnika, przypisanego do Państwa gminy.

Poniżej przedstawiamy listę prawników, którzy zobligowali się do świadczenia porad prawnych i obywatelskich za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Wykonawca Adres e-mail Obsługiwana gmina
Andrzej Strączyński adwokat.straczynski@op.pl Ciasna, Kochanowice
Anna Kweczka – Janeczka anna.kweczka@adwokatura.pl Koszęcin
Maja Sikora dudek.sikora.adwokaci@gmail.com Woźniki
Kinga Błaszczyk kingablaszczyk84@wp.pl Woźniki
Piotr Nowak piotrnowak.adwokat@gmail.com Herby
Dominika Podsiedlik – Kowalska porady.pawonkow@o2.pl Pawonków
Jolanta Mietelska kancelaria.mietelska@gmail.com Boronów
Jacek Kotek jkotek@poczta.onet.pl Lubliniec
Paweł Klimek pawel.klimek@op.pl Lubliniec

 

PROSIMY O KONTAKT Z PRAWNIKAMI TYLKO W PRZYPADKU PILNYCH SPRAW. SPRAWY, KTÓRE MOGĄ POCZEKAĆ PROSIMY ODŁOŻYĆ DO CZASU, GDY PUNKTY WZNOWIĄ OSOBISTE UDZIELANIE PORAD.

 


 

Jednocześnie informujemy, że informacje dotyczące systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego publikowane i na bieżąco aktualizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu znajdują się na stronie: https://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-r148.html.