Nieodpłatna pomoc prawna w 2024 roku

  1. Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
  2. Wykaz punktów NPP i NPO 2024 r.
  3. Nieodpłatna mediacja
  4. Nieodpłatna pomoc prawna
  5. Nieodpłatne poradnictwo
  6. Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
  7. Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających.
  8. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami lub doświadczających trudności w komunikowaniu się
  9. lista jednostek poradnictwa_2024