Nieodpłatna pomoc prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Herby znajdują się w załącznikach:

 


 

Jednocześnie informujemy, że informacje dotyczące systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego publikowane i na bieżąco aktualizowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu znajdują się na stronie: https://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-r148.html.

 

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej. Informacja ta, dla osób niewidomych, znajduje się w pliku powyżej.