Ogłoszenia

 

Obwieszczenie

Decyzja 3/2022 znak IF XIII.747.4.2022 Wojewody śląskiego z dnia 30 czerwca 2022roku w sprawie ustanowienia lokalizacji linii kolejowej.

Pobierz plik obwieszczenia