Jednostki organizacyjne

Jednostki Organizacyjne Urzędu Gminy Herby:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach
ul. Lubliniecka 33
Kierownik: P. Małgorzata Krysiak
tel./fax 34 3574100, 3574101
e-mail: gops_herby@poczta.onet.pl
https://www.gopsherby.pl
https://bip.gopsherby.pl


Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Lubliniecka 31
Dyrektor: P. Joanna Sawicka
tel. 34 3574070
e-mail: gbpherby@poczta.onet.pl
https://biblioteka-herby.pl/
https://bip.biblioteka-herby.pl/


Zespół Szkolno – Przedszkolny w Herbach
ul. Katowicka 6
42-284 Herby
Dyrektor: P. Małgorzata Francik
tel./fax 34 3574025
e-mail: zpoherb@o2.pl


Zespól Szkolno – Przedszkolny w Lisowie
ul. Szkolna 2
42-714 Lisów
Dyrektor: P. Katarzyna Adamik
tel./fax 34 3571218
e-mail: gimlisow@interia.pl


Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olszynie
Olszyna ul. Szkolna 4
42-284 Herby
Dyrektor: P. Beata Halemba
tel./fax 34 3574026
e-mail: spolszyna1@poczta.onet.pl


Dom Pomocy Społecznej w Herbach
ul. Mickiewicza 19 a
42-284 Herby
Dyrektor: Barbara Rosowicz-Włoch
Tel: 34 3574076
e-mail: dpsherby@gmail.com
https://dps-herby.pl 
https://bip.dps-herby.pl


Gminny Ośrodek Kultury w Herbach
ul. Lubliniecka 31
42-284 Herby
Dyrektor: Magdalena Czudaj
https://gok-herby.pl
https://bip.gok-herby.pl