Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Wójta Gminy Herby OPN.6721.2.2.2024 

z dnia 26.01.2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Herby

Herby, dnia 26.01.2024

Pobierz plik ogłoszenia