Aktualności

Więcej o: Informacja

Informacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2024r. nie uległy zmianie stawki opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Herby i w dalszym ciągu wynoszą:

  • w przypadku odpadów segregowanych – 29,00 zł/osobę/miesiąc,
  • w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – 58,00 zł/osobę/miesiąc,
  • w przypadku ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów – 2,00 zł/osobę/miesiąc.

W sytuacji, gdy stawka nie ulega zmianie, nie powstaje obowiązek powiadamiania
o tym właściciela nieruchomości. W związku z powyższym, nie zostały wysyłane do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się
w następujących terminach:

  • do 15 marca – za okres od styczna do marca,
  • do 15 maja – za okres od kwietnia do czerwca,
  • do 15 września – za okres od lipca do września,
  • do 15 listopada – za okres od października do grudnia.

Od 1 stycznia 2024r. świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Herby należy do firmy WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH.

Więcej o: Informacja

Informacja

Gmina Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby informuje, że wniosek o dofinansowanie z Programu Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027

dla zadania:

„Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe” pod nazwą „Zielone Herby”został oceniony pozytywnie, lecz ze względu na ograniczone środki finansowe nie został wybrany do dofinansowania.

Dofinansowanie otrzymały duże miasta z terenów pogórniczych.

W załączeniu lista ocenionych projektów zawierająca wyniki prac komisji.

Pobierz Listę ocenionych projektów zawierająca wyniki prac Komisji

Więcej o: Informacja

Informacja

Wzorem lat ubiegłych Lasy Państwowe organizują akcję społeczną #sadziMy.

W ramach tej akcji każde nadleśnictwo w kraju, w dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek), będzie rozdawać sadzonki drzew leśnych.

Szczegóły w załączonym piśmie nadleśnictwa.

Zapraszamy do włączenia się w akcję.

Kontakt w sprawie odbioru sadzonek:  607350766

Gatunki drzew do rozdysponowania w Nadleśnictwie Herby: Dąb, Świerk

Pobierz plik informacji