Aktualności

Więcej o: Informacja

Informacja

Ponownie  informujemy wszystkich mieszkańców, którzy  wpłatę  za odpady komunalne dokonują bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Herby, że prawidłowy numer rachunku bankowego  jest następujący:
93 8288 1014 2001 0100 0042 0209
Natomiast pozostałe  należności jak: woda, podatki, opłata skarbowa  winne być uiszczane na rachunek Gminy numer:
64 8288 1014 2001 0000 0042 0004

Więcej o: Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II

Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu pt.: „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II” polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Herby w ramach poddziałania 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II

Więcej o: Komunikat Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w Lublińcu

Komunikat Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w Lublińcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu w związku z bardzo niekorzystną sytuacją dotyczącą grypy ptaków oraz stwierdzeniem pierwszego ogniska w województwie śląskim w powiecie raciborskim, informuje o zasadach bioasekuracji wszystkich hodowców drobiu przyzagrodowego.

Załączniki: