Aktualności

Więcej o: Przypomnienie

Przypomnienie

Gmina Herby przypomina, że wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) na okres do 31.12.2022r. można składać w terminie do 30 listopada 2022r.

Cena węgla 1 950,00 zł brutto. Węgiel będzie do odbioru w składzie opału Adam Bąk w Mochali ul. Droniowicka 3. Dowóz, ewentualne kruszenie i workowanie pokrywa odbiorca.

Więcej o: Informacja

Informacja

Ogłoszenie

 

Gmina Herby informuje, że wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) na okres do 31.12.2022r. można składać w terminie do 30 listopada 2022r.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Herby – pokój nr 13 lub za pośrednictwem platformy epuap. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Jednocześnie informuje, że równocześnie można składać wnioski na zakup węgla na okres 01.01.2023 – 30.04.2023 w terminie do 15 kwietnia 2023r.

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERNCYJNY PALIWA STAŁEGO DO 31.12.2022

WNIOSEK O ZAKUP PREFERNCYJNY PALIWA STAŁEGO od 01.01.2023-30.04.2023

Więcej o: Informacja – dystrybucja węgla w Gminie Herby

Informacja – dystrybucja węgla w Gminie Herby

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), Gmina Herby informuje o przystąpieniu do zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

W momencie uruchomienia przez Gminę Herby sprzedaży węgla konieczne będzie złożenie właściwego wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie. Informacje będziemy przekazywać na bieżąco.

Więcej o: Informacja

Informacja

Dodatek węglowy

 Wniosek o dodatek węglowy można składać:

  • papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Herbach ul. Lubliniecka 33,      pokój nr 19
  • elektronicznie na adres skrzynki EPUAP: /39k65ipxx3/skrytka – wniosek powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zgodnie z przepisami ustawy                            o świadczeniu usług drogą elektroniczną

      Druki wniosku można pobrać  w sekretariacie Urzędu Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33  lub  wydrukować ze strony internetowej www.herby.pl.

Wniosek składa się najpóźniej do dnia  30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

  • Wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wniosek o dodatek węglowy będzie rozpatrywała gmina, należy go kierować do Wójta Gminy Herby
  • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
  • Następnie zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
  • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

Pobierz druk wniosku o dodatek węglowy

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

“Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Herby w roku 2023.”

 

Zobacz szczegóły

Więcej o: Ocena jakości wody

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz raportu z badań, wydanego przez Eurofins OBiKŚ Polska spółka z o. o., 40-158 Katowice, ul. Owocowa 8 , próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi:

W wodociągu sieciowym Herby

W wodociągu sieciowym Lisów

 

Więcej o: Informacja

Informacja

Informacja dotycząca konieczności założenia konta na PUE ZUS dla płatników składek.

 

Pobierz plik informacji

Więcej o: Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt.

Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt.

Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt

W dniu 11 listopada br., w 104 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie, nastąpiło uroczyste podniesienia flagi państwowej na maszt. Uroczystość odbyła się przy dźwiękach hymnu państwowego
w obecności Wójt Gminy Herby Pani Iwony Burek, Sekretarza Gminy Herby Pani Elżbiety Machoń, Przewodniczącego Rady Gminy Herby Pana Józefa Kozielskiego, Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Herbach Pana Andrzeja Styczyrza, Komendanta Gminnego ZOSP RP Pan Adriana Kurdy oraz  pocztów sztandarowych OSP w Olszynie, OSP w Kalinie,
OSP w  Hadrze, OSP w Lisowie oraz OSP w Chwostku. Czytaj więcej “Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt.”

Więcej o: Święto Niepodległości w Gminie Herby

Święto Niepodległości w Gminie Herby

    W dniu 11 listopada 2022 r. w Gminie Herby odbyła się uroczystość upamiętniająca 104 rocznicę Odzyskania przez Polskę  Niepodległości.

     Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą  w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w kościele parafialnym w Herbach o godzinie 9:00. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Herby, Przewodniczący i Radni Gminy Herby oraz przedstawiciele Służby Więziennej, członkowie Kół Emerytów i Rencistów w Herbach i w Lisowie, uczniowie szkół z terenu gminy, zaproszeni goście, a przede wszystkim licznie obecni mieszkańcy gminy. W mszy świętej udział wzięły również poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Herby, które uświetniły swoją obecnością całą uroczystość. Czytaj więcej “Święto Niepodległości w Gminie Herby”

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Gmina Herby zawiadamia, że w dniu 15.11.2022r. od godziny 8:00 do godziny 16:00 z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: Herby, Kalina, Olszyna, Pietrzaki.

Za zaistniałą sytuacje przepraszamy.

 

Pobierz plik ogłoszenia

 

 

Więcej o: Uroczystość 11 listopada

Uroczystość 11 listopada

Zapraszam na Uroczystość 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, która odbędzie się w Herbach w dniu 11 listopada 2022 r.

                Program uroczystości

Piątek – 11 listopada 2022 r. godz. 9:00

– uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pw.  N.S.P.J.  w Herbach

– złożenie kwiatów przez delegacje pod pomnikiem żołnierzy poległych w czasie 
   II wojny światowej w Herbach.

 

                Wójt Gminy Herby

       Iwona Burek