Jakość powietrza

Opracowanie: Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Pobierz plik

 

Opracowanie: Plan działań krótkoterminowych – załącznik do Programu ochrony powietrza

Pobierz plik