Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków gminnych w Gminie Herby

Tytuł projektu: “Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków gminnych w Gminie Herby”
Wartość całkowita projektu: 419 441,00
Wartość dofinansowania: 342 243,68
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii ZIT
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tj. pięciu odrębnych mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 4,55 do 42,9 kWp, o sumarycznej mocy 87,425 kWp. Instalacje zostaną zamontowane na pięciu budynkach użyteczności publicznych na terenie Gminy Herby. W związku z podłączeniem systemów fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej, całość wyprodukowanej energii elektrycznej zostanie zużyta na potrzeby budynków, a nadwyżka odebrana zostanie przez sieć elektroenergetyczną OSD.
Cele projektu: Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Herby, poprzez budowę nowych instalacji PV na obiektach użyteczności publicznej.
Planowane efekty   1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 5 szt.
2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,08743 Mwe
3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 55,59  tony równoważnika CO2
Termin realizacji: 31 lipca 2018 – 31 sierpnia 2020
Linki: http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit/1992.html
http://rpo.slaskie.pl/mapa/#/

 

Galeria: