Poradnik interesanta

Chcąc ułatwić naszym mieszkańcom – interesantom załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Herby nasi pracownicy zebrali wszystkie potrzebne informacje w kompleksowym opracowaniu pod nazwą “Poradnik Interesanta”.

Poniżej w zakładce “Dokumenty do pobrania” prezentujemy w układzie poszczególnych rodzajów spraw poszczególne karty informacyjne oraz wzory druków – formularzy.

Zamieszczone pliki zawierają niezbędne informacje, instrukcje oraz druki do załatwienia określonych spraw. Korzystając z nich, można zaoszczędzić czas na czasami zbędnych wizytach lub telefonach. Gotowe wzory pism uzupełnione o informacje i dane dotyczące konkretnej już sprawy mogą po wydrukowaniu zostać złożone na dzienniku podawczym (w punkcie informacyjnym) lub przesłane pocztą w celu nadania im biegu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną o ile spełnione zostaną wymagania określone
w ustawie kodeks postępowania administracyjnegoustawy o podpisie elektronicznym, w szczególności warunkiem koniecznym jest opatrzenie wniosku (podania) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Celem złożenia wniosku należy przejść poprzez stronę elektroniczna skrzynka podawcza do elektronicznej platformy usług administracji publicznej [serwis wykonany i obsługiwany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji].

Przygotowaliśmy dla Państwa te informacje, by możliwym było dotarcie do interesujących informacji z dowolnego miejsca 24 godziny na dobę.

W przypadku, gdy treści zaprezentowane w poradniku interesanta są według Państwa niewystarczające prosimy o kontakt z pracownikiem Punktu Informacyjnego lub przesłać je pocztą elektroniczną na adres gmina@herby.pl