Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze

 

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze

Wartość całkowita projektu: 2 088 095,50 zł

Wartość dofinansowania: 1 774 881,17 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Działanie/poddziałanie: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratownictwa

Opis projektu: Przedmiotem projektu było wyposażenie OSP w gminach Herby i Kochanowice w sprzęt i pojazdy niezbędne do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. W efekcie 6 OSP (w tym 4 z KSRG) z Gminy Herby i 1 OSP (1 w KSRG) z Kochanowic zwiększyło swój potencjał i możliwości działania w przypadku sytuacji kryzysowych w obrębie województwa śląskiego i opolskiego poprzez zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz 113 sztuk sprzętu do usuwania skutków powodzi, podtopień, wichur i huraganów. Projekt realizowano w porozumieniu gmin Herby i Kochanowice, które dzięki sąsiedztwu i lokalizacji w obrębie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą wspólnie chronią tereny cenne przyrodniczo i kulturowo oraz przeciwdziałają i usuwają skutki klęsk żywiołowych.

Cele projektu: Poprawa funkcjonowania i wzmocnienie potencjału jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu gmin Herby i Kochanowice do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych poprzez poprawę wyposażenia jednostek OSP, wzrost liczby akcji, w których biorą one udział, zwiększenie mobilności i gotowości do działania, lepsze dostosowanie wyposażenia do specyfiki terenu i występowania klęsk żywiołowych (pożary, podtopienia, tornada) oraz zwiększenie zdolności do usuwania ich skutków realizowanych na granicy województw śląskiego i opolskiego.

Termin realizacji: 01.05.2017 r. – 30.06.2019 r.

Linki: http://rpo.slaskie.pl/mapa/#/

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/789877/