Alerty i komunikaty

 

W tym miejscu publikujemy wszelkie informacje, komunikaty i alerty ogłaszane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

 

 

 

 • Informacja z 26 grudnia 2021
  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
 • Informacja z 13 grudnia 2021
  Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM 2
 • Informacja z 13 grudnia 2021
  Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM 3
 • Informacja z 22 czerwca 2021
  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180-240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu – POZIOM 2
 • Informacja z 26 kwietnia 2021
  Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10
 • Informacja z 26 kwietnia 2021
  Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
 • Informacja z 26 marca 2021
  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
 • Informacja z 25 marca 2021
  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
 • Informacja z 09 marca 2021
  Informacja o jakości powietrza w województwie śląskim
 • Informacja z 09 marca 2021
  Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
 • Informacja z 25 lutego 2021
  Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
 • Informacja z 24 lutego 2021
  Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
 • Informacja z 15 lutego 2021
  Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
 • Informacja z 11 lutego 2021
  Informacja o jakości powietrza w województwie śląskim
 • Informacja z 11 lutego 2021
  Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
 • Informacja z 31 stycznia 2021
  Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim (01.02.2021)
 • Informacja z 18 stycznia 2021
  Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim (18-19.01.2021)
 • Informacja z 18 marca 2020
  Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim (17-19.03.2020)
 • Informacja z 18 marca 2020
  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (18-19.03.2020)
 • Informacja z 5 marca 2020
  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (05-06.03.2020)
 • Informacja z 4 marca 2020
  Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim (04-06.03.2020)
 • Informacja z 17 stycznia 2020
  Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
 • Informacja z 13 grudnia 2019
  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
 • Informacja z 11 grudnia 2019
  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
 • Informacja z listopada 2019

  Informujemy, że w dniach 25.11.2019.i 26.11.2019r. występuje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM III Alarm smogowy.

  Należy podjąć następujące środki ostrożności:

  Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Zaleca się również ograniczenie stosowania kominków.

  Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

  Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

  Przypominamy też o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych!!!

  Informujemy, że w najbliższych dniach zostaną przeprowadzone wzmożone kontrole instalacji spalani paliw stałych w zakresie spalania odpadów oraz przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej oraz w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

 

 • Informacja z lutego 2019
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zgodnie z pismem nr DM/KT/542-3/2/19LK z lutego 2019 r. poinformował, iż na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny – kolor żółty.
 • Ostrzeżenie z dnia 21 maja 2018 
  wydane w związku z występującym ryzykiem przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.