Alerty i komunikaty

W tym miejscu publikujemy wszelkie informacje, komunikaty i alerty ogłaszane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

  • Ostrzeżenie z dnia 21 maja 2018 
    wydane w związku z występującym ryzykiem przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.