Alerty i komunikaty

W tym miejscu publikujemy wszelkie informacje, komunikaty i alerty ogłaszane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

  • Informacja z lutego 2019

    Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zgodnie z pismem nr DM/KT/542-3/2/19LK z lutego 2019 r. poinformował, iż na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny – kolor żółty.

  • Ostrzeżenie z dnia 21 maja 2018 
    wydane w związku z występującym ryzykiem przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.