Urząd Gminy

Adres:

URZĄD GMINY HERBY,
42-284 HERBY ul. Lubliniecka 33

Telefony: 34/3574-100; 34/3574-080; 34/3574-101
Fax: 34/3574-105

 

Godziny pracy Urzędu Gminy Herby

poniedziałek   od 7:30 do 15:30
wtorek   od 7:30 do 16:00
środa   od 7:30 do 15:30
czwartek   od 7:30 do 15:30
piątek   od 7:30 do 15:00

 

Godziny pracy kasy Urzędu Gminy Herby

poniedziałek   od 7:30 do 14:30
wtorek   od 7:30 do 14:30
środa   od 7:30 do 14:30
czwartek   od 7:30 do 14:30
piątek   od 7:30 do 14:00

 

NIP Urzędu Gminy: 575-15-33-610
REGON Urzędu Gminy: 000537326

 

DANE do FAKTUR (gmina Herby jest płatnikiem VAT)

GMINA HERBY
42-284 Herby  ul. Lubliniecka  33
NIP  Gminy 575-18-65-335
REGON Gminy 151398439

Numery kont:

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie:
– 64 8288 1014 2001 0000 0042 0004

do wpłat wyłącznie za odpady komunalne:
– 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 

 

Telefony

Wójt Gminy – mgr Iwona Burek

tel: 34/3574-100 w. 12; email: gmina@herby.pl

 

 

Referaty i samodzielne stanowiska

Referat Organizacyjny

imię i nazwisko stanowisko nr telefonu nr pokoju
Magdalena Jeziorska Sekretarz Gminy – kierownik referatu 34/3574-080 w. 14 9
Mariola Pyrkosz inspektor – kancelaria wójta 34/3574-100 8
Karolina Szleper inspektor ds. obsługi rady gminy 34/3574-100 w. 13 10
Agnieszka Ledwoń inspektor ds. oświaty 34/3574-100 w. 13 10
Adam Bryś informatyk 34/3574-100 w. 32 10

Referat Spraw Obywatelskich

imię i nazwisko stanowisko nr telefonu nr pokoju
Jolanta Kałuża kierownik USC 34/3574-100 w. 16 7
Maria Szczepańska inspektor ds. ewidencji ludności, ppoż. i oc 34/3574-100 w. 26 6

Referat Finansowy

imię i nazwisko

stanowisko nr telefonu nr pokoju
Małgorzata Cierpioł Skarbnik Gminy, kierownik referatu 34/3574-100  w.  28 2
Katarzyna Lange inspektor ds. księgowości budżetowej, VAT, zastępca skarbnika 34/.3574-100 w. 34 5
Anna Sikora inspektor ds. księgowości budżetowej 34/3574-100 w. 30 4
Anna Knopik Inspektor ds. wymiaru podatków od osób fizycznych 34/3574-100 w. 24 3
Joanna Janecka inspektor – kasjer 34/3574-100 w. 25 4
Joanna Kall inspektor ds. poboru i ewidencji podatków 34/3574-100 w. 31 3
Bożena Ogłaza Inspektor ds. płac, wymiaru podatku od osób prawnych, ewidencja opłat komunalnych 34/3574-100 w. 20 1
Magdalena Kulej-Owczarek inspektor ds. księgowości budżetowej 34/3574-100 w. 24 3
Magdalena Chęcińska inspektor ds. ewidencji opłat komunalnych 34/3574-100 w. 20 1
Anna Wącław inspektor ds. księgowości budżetowej 34/3574-100 w. 30 4

Referat Gospodarki Komunalnej

imię i nazwisko

stanowisko nr telefonu

nr pokoju

Artur Zakaszewski Kierownik  Referatu, inspektor ds. infrastruktury komunalnej 34/3574-080 w. 17 13
Aneta Perkosz inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 34/3574-080 w. 27 13
Tomasz Cholerzyński inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 34/3574-080 w.  17 13
Alina Pytel inspektor ds. gospodarki komunalnej 34/3574-080 w.  17 13
Elżbieta Brol inspektor ds. gospodarki komunalnej 34/3574-080 w.  17 13

Referat Gospodarki i Rozwoju

imię i nazwisko

stanowisko nr telefonu

nr pokoju

Olga Klimczyk inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa 34/3574-080 w. 19 14
Mateusz Kaczmarek Inspektor ds planowania przestrzennego , gospodarki mieniem i odpadów 34/3574-080 w.  21 14

Pozostałe telefony

Stacja Uzdatniania Wody Herby                               –       666 340 685
Oczyszczalnia ścieków Herby  / PSZOK                    –       784 652 711
Oczyszczalnia ścieków  Lisów                                   –       666 036 407