Komunikaty o stanie jakości wody na pływalni w Herbach

Komunikat o stanie jakości wody na pływalni w Herbach

 

Parametr Basen Pływacki Brodzik
Chlor wolny 0,59 0,61*
Chlor ogólny 0,75 0,74
Chlor związany 0,16 0,13
Potencjał redox 918 987
Pseudomonas aeruginosa 0 0
Liczba Escherichia coli 0 0
Data badania 15-16.02.2021 15-16.02.2021
Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu

*Przekroczenie chloru wolnego – podjęto działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru, po 3 godzinach od podjęcia działań parametry wróciły do normy.

Herby dnia 2021-02-18

 

Zobacz także: