Komunikaty o stanie jakości wody na pływalni w Herbach

 

Komunikat o stanie jakości wody  na pływalni w Herbach

 

Decyzja nr NS-HKiŚ.9022.18.2022 z dnia 04.03.2022   stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu.

Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu.

Zobacz także: