Modernizacja placu zabaw w Lisowie

 
 

Loga Unii Europejskiej, Leader, Leśna Kraina Górnego Śląska, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oficjalne otwarcie placu zabaw w Lisowie

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa Inwestuje w obszary wiejskie” uzyskanego w wyniku konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Gmina Herby zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw w Lisowie”.  Modernizowany plac zabaw jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców gminy.  W jego skład wchodzą urządzenia takie jak: zestaw zabawowy, piramida linowa, ścianka wspinaczkowa potrójna, karuzela tarczowa z siedziskiem, bujaki sprężynowe, huśtawki wahadłowe oraz huśtawki z siedziskami dostosowanymi do dzieci w różnym wieku. W celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników pod urządzeniami zabawowymi zastosowano bezpieczne podłoże poliuretanowe. Całkowita wartość zadania wyniosła 360 685,81 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 91 073,00 zł. 

Zapraszamy

na uroczyste otwarcie placu zabaw w Lisowie.

Gmina Herby, jako członek Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, serdecznie zaprasza na uroczyste otwarcie placu zabaw w Lisowie przy ul. Witosa. Wydarzenie to odbędzie się dnia 31.08.2023r. godz. 10:00. Podczas otwarcia przeprowadzone zostaną pogadanki na temat działalności LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

 

 

Promocja – Modernizacja placu zabaw w Lisowie

Opublikowano w dniu 18 października 2022

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Modernizacja placu zabaw w Lisowie mająca na celu rozwój turystyczny w oparciu o walory przyrodnicze i kulturalne współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem w zakresie budowy lub modernizacji obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Szacunkowa wartość zadania wynosi 377.383,20 zł w tym dofinansowanie w kwocie 95.289,00 zł.