Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II

 

Tytuł projektu:

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II

Wartość całkowita projektu: 3 500 753,62
Wartość dofinansowania: 2 966 375,58
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT
Opis projektu:

W gminie Herby inwestycja objęła miejscowości Lisów i Chwostek. Przedmiotowe przedsięwzięcie miało miejsce w obrębie drogi krajowej nr 46 w miejscowości Lisów, następnie skręt w drogę powiatową nr 2325S ul. Koszęcińska i Gustawa Morcinka. Projekt tym samym obejmował głównie budowę drogi rowerowej dł. ok 1200 mb wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 46, wzdłuż drogi powiatowej 2325S o długości ok. 2200 mb, od skrzyżowania z drogą krajową nr 46 w miejscowości Lisów do miejscowości Chwostek. Obszar inwestycji cechuje się występowaniem głównie niskiej zabudowy mieszkaniowej, pól uprawnych, terenów niezagospodarowanych oraz terenów zadrzewionych i zakrzaczonych, a także w obrębie centrów miejscowości zabudowy wielomieszkaniowej, usługowo- handlowej i użyteczności publicznej. Inwestycja objęła głównie budowę drogi rowerowej, a także budowę punktów przesiadkowych i ich wyposażenie wraz z budową parkingu typu Parkuj i jedź w miejscowości Lisów.

Cele projektu: Celem projektu było zmniejszenie niskiej emisji na terenie Gminy Herby poprzez modernizację publicznego system transportowego.
Planowane efekty: W ramach wnioskowanego projektu zbudowano 3,4 km dróg rowerowych, a także punkt przesiadkowy z 20 miejscami na rowery oraz 11 miejscami parkingowymi dla samochodów w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.
Termin realizacji: 10 październik 2017 – 31 grudnia 2020
Linki:

http://www.old.subregioncentralny.pl/projekty-zit/1773.html

http://rpo.slaskie.pl/mapa/#/

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/784476/

 

 

 


 

 

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – etapy I i II:

Wartość całego projektu

  • Etap I: 6 811 340,08 zł
  • Etap II: 3 500 753,62

Dofinansowanie

  • Etap I: 5 775 157,36 zł
  • Etap II: 2 996 375,58 zł