Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II

Tytuł projektu: Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II
Wartość całkowita projektu: 3 500 753,62
Wartość dofinansowania: 2 966 375,58
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT
Opis projektu: W gminie Herby inwestycja obejmuje miejscowości Lisów i Chwostek. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obrębie drogi krajowej nr 46 w miejscowości Lisów, następnie skręt w drogę powiatową nr 2325S ul. Koszęcińska i Gustawa Morcinka. Projekt tym samym obejmuje głównie budowę drogi rowerowej dł. ok 1200 mb wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 46, wzdłuż drogi powiatowej 2325S o długości ok. 2200 mb, od skrzyżowania z drogą krajową nr 46 w miejscowości Lisów do miejscowości Chwostek. Obszar inwestycji cechuje się występowaniem głównie niskiej zabudowy mieszkaniowej, pól uprawnych, terenów niezagospodarowanych oraz terenów zadrzewionych i zakrzaczonych, a także w obrębie centrów miejscowości zabudowy wielomieszkaniowej, usługowo- handlowej i użyteczności publicznej. Inwestycja obejmuje głównie budowę drogi rowerowej, a także budowę punktów przesiadkowych i ich wyposażenie wraz z budową parkingu typu Parkuj i jedź w miejscowości Lisów.
Cele projektu: Celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji na terenie Gminy Herby poprzez modernizację publicznego system transportowego.
Planowane efekty: W ramach wnioskowanego projektu zbudowanych zostanie 3,4 km dróg rowerowych, a także zbudowany zostanie punkt przesiadkowy z 20 miejscami na rowery oraz 11 miejscami parkingowymi dla samochodów w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.
Termin realizacji: 10 październik 2017 – 30 czerwiec 2020
Linki: http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit/1602.html
http://rpo.slaskie.pl/mapa/#/
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/7301685

 

 


 

 

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego

Wartość całego projektu

  • Etap I: 6 811 340,08 zł
  • Etap II: 3 500 753,62

Dofinansowanie

  • Etap I: 5 775 157,36 zł
  • Etap II: 2 996 375,58 zł

 

 

Tytuł Projektu: “Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II”

 

Wartość całkowita projektu: 3 090 130,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 617 345,50 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata  2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”

Poddziałanie 4.5.1. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”

Opis projektu: W gminie Herby inwestycja obejmuje miejscowości Lisów i Chwostek. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obrębie drogi krajowej nr 46 w miejscowości Lisów, następnie skręt w drogę powiatową nr 2325S ul. Koszęcińska i Gustawa Morcinka. Projekt tym samym obejmuje głównie budowę drogi rowerowej dł. ok 1200 mb wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 46, wzdłuż drogi powiatowej 2325S o długości ok. 2200 mb, od skrzyżowania z drogą krajową nr 46 w miejscowości Lisów do miejscowości Chwostek. Obszar inwestycji cechuje się występowaniem głównie niskiej zabudowy mieszkaniowej, pól uprawnych, terenów niezagospodarowanych oraz terenów zadrzewionych i zakrzaczonych, a także w obrębie centrów miejscowości zabudowy wielomieszkaniowej, usługowo- handlowej i użyteczności publicznej. Inwestycja obejmuje głównie budowę drogi rowerowej, a także budowę punktów przesiadkowych i ich wyposażenie wraz z budową parkingu typu Parkuj i jedź w miejscowości Lisów.

Cele projektu:  Celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji na terenie Gminy Herby poprzez modernizację publicznego system transportowego.

Planowane efekty: W ramach wnioskowanego projektu zbudowanych zostanie 3,4 km dróg rowerowych, a także zbudowany zostanie punkt przesiadkowy z 20 miejscami na rowery oraz 11 miejscami parkingowymi dla samochodów w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji: 10 październik 2017 – 30 czerwiec 2020

Linki: http://rpo.slaskie.pl/mapa/#/projects/14929

 

Galeria: