Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

„Remont dróg gminnych w miejscowości Herby.”

 

Tytuł projektu:

 

„Remont dróg gminnych w miejscowości Herby.”

Wartość całkowita projektu:

 

2 674 052,45 zł

 

 

 

Wartość dofinansowania:

 

1 313 656,22 zł

Źródło dofinansowania:

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – zadanie remontowe

Opis projektu:

 

Zadanie polega na remoncie pięciu dróg gminnych ul. Kochanowskiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Sienkiewicza i Żeromskiego w miejscowości Herby. W ramach remontu na wszystkich jezdniach wykonana zostanie nowa nawierzchnia z masy bitumicznej, zostaną wyremontowane istniejące chodniki oraz wymienione lampy oświetlenia ulicznego.

 

Cele projektu:

 

Poprawa jakości życia oraz komfortu i bezpieczeństwa korzystania z dróg oraz chodników łączących się bezpośrednio z drogą powiatową oraz pośrednio z drogą krajową.

 

Termin zakończenia zadania

 

 

30 października 2024r.