Turystyka

Duże zalesienie gminy, położenie całego obszaru gminy na terenie Parku Krajobrazowego “Lasy nad Górną Liswartą”, rzeka Liswarta z dopływami oraz liczne stawy, pozwoliły na wytyczenie terenów letniskowych, gdzie swoje letnie domki lokalizują mieszkańcy Śląska, a także pobliskiej Częstochowy. Budownictwo letniskowe zlokalizowane jest w Pietrzakach, Głąbach, Otrzęsiu i Piłce. Dużą popularnością dla letników cieszą się również miejscowości Kalina i Olszyna.

Na terenie Gminy Herby istnieje możliwość uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej (stadnina koni w Kalinie), wypoczynku przywodnego i wędkarskiego oraz lokalizacja zespołów zabudowy rekreacyjnej, organizacji terenów piknikowych.

W miejscowościach Herby, Lisów, Tanina, Kalina, Chwostek, Olszyna i Hadra znajdują się ogólnodostępne place zabaw.

W 2006 roku przy współfinansowaniu ze środków unijnych ZPORR wybudowano ścieżkę pieszo – rowerową łączącą miejscowości Herby – Kalina – Olszyna (dł. 3 km)

Na terenie gminy znajdują się 2 ścieżki dydaktyczno przyrodnicze:

 • ścieżka na terenie rezerwatu “Cisy nad Liswartą” o dł. ok. 1 km, wiedzie przez teren rezerwatu,
 • ścieżka “Kierzkowskie Bagna” o dł. ok. 1 km, wiedzie przez tereny leśne w okolicy wsi Kierzki do stawów w miejscowości Piłka.

Przez Gminę Herby przechodzi szlak turystyczny niebieski Józefa Lompy, biegnie po terenie parku Krajobrazowego “Lasy nad Górna Liswartą”, punkt poczatkowy w Panoszowie (gmina Ciasna), przez Zborowskie do Braszczoka (gmina Herby), przez lasy w dolinie Liswarty zmierza do Taniny (gm. Herby) i dalej biegnie wzdłuż koryta rzeki Liswarty do Lisowa (gm. Herby), przez Chwostek (gm. Herby), Piłkę, Kierzki, Hadrę (gm. Herby) gdzie można zobaczyć zabudowania folwarczne. Trasa biegnie duktami leśnymi. Następnie przez przysiółek Doły do Boronowa, a dalej do Babienicy. Szlak jest dobrze oznakowany.

MIEJSCA ATRAKCYJNE TURYSTYCZNIE NA TERENIE GMINY HERBY TO:

 1. Rezerwat “Cisy nad Liswartą”,
 2. Rezerwat “Cisy w Łebkach”,
 3. Głaz narzutowy “Diabelski Kamień” przy ul. Jałowcowej w Olszynie,
 4. “Bagna Kierzkowskie”,
 5. pomnik przyrody ożywionej: lipa w Pietrzakach,
 6. pomnik przyrody ożywionej: dwa 200-letnie klony przy ul. Klonowej w Olszynie,
 7. użytek ekologiczny – torfowisko “Bagienko w Pietrzakach”,
 8. Kościółek pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olszynie z 1888 r. – budowa nowego kościoła i połączenie przedmiotowego w jedną całość,
 9. Kapliczka w Kalinie wybudowana na przełomie XIX i XX wieku,
 10. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Herbach z 1938 r.,
 11. Kapliczka Św. Anny w Hadrze wybudowana na początku XX w.,
 12. Kapliczka Św. Jana w Lisowie z przełomu XIX i XX wieku,
 13. Sala Tradycji Magistrali Węglowej Śląsk – Porty – budynek stacji PKP w Herbach Nowych, ul. Wieczorka.

Na szczególną uwagę zasługuje Sala Tradycji Magistrali Węglowej Śląsk – Porty im. inż. Józefa Nowkuńskiego, gdzie istnieje możliwość zwiedzania i zapoznania się z historią Magistrali Węglowej Śląsk – Porty, największą inwestycją komunikacyjną w II Rzeczpospolitej, wybudowaną w latach 1925 – 1933 (magistrala węglowa umożliwiła bezpośrednie połączenie Śląska z Gdynią).

W dwóch pomieszczeniach znajdują się unikalne dokumenty, lampy, narzędzia, urządzenia kolejowe, zdjęcia, przedmioty, meble, wyposażenie oraz osobiste pamiątki po głównym budowniczym magistrali – inż. Józefie Nowkuńskim. Magistrala Węglowa była po budowie Portu Gdynia oraz COP trzecią najważniejszą inwestycją gospodarczą II Rzeczpospolitej.
Sala Tradycji została otwarta 16.12.1998 r. dzięki poświęceniu i zaangażowaniu w stworzenie ekspozycji i zebranie pamiątek – zawiadowcy z lat 90-tych Panu Henrykowi Dąbrowskiemu, który do chwili obecnej jest kustoszem tego miejsca.

Na terenie gminy znajdują się cztery obiekty wpisane do rejestru zabytków:

 • spichlerz,
 • rządcówka,
 • czworak,
 • obora.

Wszystkie w zespole poforlwarcznym w Hadrze.

 

Baza noclegowa

Zajazd + Restauracja “Złota Róża” Pietrzaki ul. Częstochowska 5, Herby

 

Gastronomia

 1. Restauracja “Herbska” , ul. Lubliniecka w Herbach
 2. Restauracja “Złota Róża”, ul. Częstochowska w Pietrzakach
 3. Restauracja Wega, ul. Wiejska 1a w Lisowie

 

Ważne imprezy kulturalne organizowane w gminie

 1. Dożynki Gminne – impreza plenerowa – wrzesień
 2. Gminne Zawody Strażackie – impreza plenerowa – czerwiec/lipiec
 3. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta rozgrywany na hali sportowej – luty/marzec
 4. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta rozgrywany na boisku – lipiec
 5. Mecze piłki nożnej – imprezy plenerowe – niedziele w okresie letnim
 6. Zawody wędkarskie – kilka razy do roku
 7. Turniej tenisa stołowego
 8. Festyny szkolne w Herbach, Lisowie, Hadrze i Olszynie – czerwiec lub wrzesień.