Rolnictwo

Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF

Od 15 października 2020 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020. (więcej…)

Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW – nabór wniosków trwa

Do 29 października biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o premię za przekazanie gospodarstwa. Program skierowany jest do rolników, którzy zakończą działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi. (więcej…)

Pomoc na start dla grup producentów

19 października ruszył w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o  wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie. (więcej…)

Dopłaty 2020: ruszyły wypłaty zaliczek

16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok oraz zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW.

W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł. (więcej…)

Informacja na temat sposobu realizacji PSR w 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od dnia 10 października 2020 r. istnieje możliwość realizacji Powszechnego Spisu Rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z użytkownikami gospodarstw rolnych. (więcej…)

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych (więcej…)

Dyżury Gminnego Biura Spisowego

Mężczyzna w koszuli z krawatem podnosi słuchawkę telefoniczną z czarnego aparatu telefonicznego w biurze

Urząd Gminy Herby uprzejmie informuje, że zgodnie z „Instrukcją organizacyjną do Powszechnego Spisu Rolnego 2020” w celach informacyjnych i interwencyjnych, na czas realizacji spisu, Gminne Biuro Spisowe organizuje dyżury. Dyżury trwają od 1 września do 30 listopada 2020 r. Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy urzędu gminy, a także godziny popołudniowe (dyżury telefoniczne) – do godziny 20:00. W weekend GBS nie pełni dyżuru, chyba że otrzyma wnioski od respondentów, że chcieliby skorzystać ze stanowiska do samospisu. Koordynator gminny pełni dyżur telefoniczny w weekend w przypadku zgłoszenia mu przez rachmistrzów spisowych zamiaru przeprowadzania wywiadów spisowych w weekend.

Numer telefonu pod którym prowadzony jest dyżur telefoniczny – 698 774 679

W placówkach ARiMR można potwierdzić lub założyć Profil Zaufany

Chcesz potwierdzić lub założyć Profil Zaufany? Możesz uczynić to także w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (więcej…)

Baner informacyjny, dotyczący Powszechnego spisu rolnego 2020: Od 16 września #spisrolny odbywa się także poprzez wywiad telefoniczny. Nie czekajmy na telefon od rachmistrza, ale spiszmy się sami przez: - Internet: https://spisrolny.gov.pl/ - infolinię spisową: tel. 22 279 99 99