Rolnictwo

Informacja

Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie informuje o naborze wniosków
o skierowanie na turnus rehabilitacyjny dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, mających schorzenia układu oddechowego, wady postawy i choroby układu ruchu.
Kompletne wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2024 r.

Pobierz plik informacji

Komunikat KRUS

Zaproszenie do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, odbywającmy się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Konkurs promujący zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2003 r. Współorganizatorami przedsięwzięcia jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Pobierz plik informacji

Pobierz ulotkę informacyjną

Pobierz regulamin

Informacja

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT

Pobierz plik informacji

Informacja

Informujemy, że w związku z zakończeniem roku podatkowego 2023 Kasa obliczy podatek dochodowy za większość emerytów, rencistów oraz osób uprawnionych do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Pobierz plik informacji

Informacja

W związku z podjętą przez MRiRW uchwałą nr 1/2019 w dnia 12 marca 2019 r. oraz zapisami Rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń zawartymi w pkt 26 „Zintensyfikowanie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród rolników…” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa został wskazany jako podmiot współodpowiedzialny za realizację działań szkoleniowo-informacyjnych dot. ASF.

 

Pobierz broszurę informacyjną

Pobierz plik – zasady ochrony ASF

Informacja

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023r na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych.

 

Pobierz plik informacji

Informacja

Informacja dotycząca wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2023 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Szczegóły w załączonym komunikacie.

Pobierz plik informacji

Informacja

Informujemy o wysokości składki miesięcznej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II drugim kwartale 2023roku. Szczegóły w pliku do pobrania poniżej.

 

Pobierz plik informacji

Informacja

Korzystne zmiany dla emerytów i rencistów KRUS

 Od 1 marca 2023 r. wchodzą w życie zmiany w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników korzystne dla osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą z KRUS.

 

Pobierz plik informacji