Zarządzanie kryzysowe

sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz.1415)