Fundusze unijne

Projekty Gminy Herby planowane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego – RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Link do Subregionu Centralnego ZIT S.C.

 

 

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego

Wartość całego projektu

  • Etap I: 6 415 511,75 zł
  • Etap II: 3 090 130,00 zł

Dofinansowanie

  • Etap I: 5 438 703,28 zł
  • Etap II: 2 617 345,50 zł

 

Opis projektu:

Zakres projektu obejmuje głównie budowę i przebudowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, a także budowę punktów przesiadkowych i ich wyposażenie oraz przebudowę i budowę układu komunikacyjnego w miejscowości Herby i Lisów wraz z budową parkingu typu „Bike&Ride”

Linki:
NABORY – poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT

http://rpo.slaskie.pl/mapa/#/

http://www.subregioncentralny.pl/projekty-zit.html

 

 


 

Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby

 

Wartość całego projektu: 1 939 404,00 zł

Dofinansowanie: 1 487 068,78 zł

 

Opis projektu:

Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie, dostawę, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych na 89 budynkach na terenie gminy Herby

 

Link: NABORY – poddziałanie 4.1.1. Odnawialne Źródła Energii – ZIT