Fundusze unijne

Projekty Gminy Herby planowane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego – RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Link do Subregionu Centralnego ZIT S.C.

 

Projekty: