Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Powstaje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Herby

Jest to strategiczny dokument, warunkujący ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na inwestycje związane z efektywnością energetyczną i ochroną środowiska.

Plan obejmie takie obszary jak: budownictwo publiczne, produkcja i zaopatrzenie w energię i ciepło, przemysł oraz oświetlenie uliczne. Jego zapisy będą dotyczyć obiektów oraz infrastruktury publicznej, mieszkańców i przedsiębiorstw działających na terenie gminy. Dokument wyznaczy konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W sierpniu 2015 r. rozpoczną się na terenie gminy badania ankietowe. Do opracowania planu niezbędne jest bowiem zebranie danych dotyczących stanu obecnego. Ankieterzy zapukają do każdego domu jednorodzinnego na terenie gminy i poproszą o odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. sposobu jego ogrzewania, zużycia energii elektrycznej oraz zrealizowanych lub planowanych termomodernizacji: wymiany okien czy dociepleń ścian. Ankieterzy będą mieli przy sobie specjalne identyfikatory, a ich tożsamość będzie można potwierdzić dzwoniąc do pracowników Urzędu Gminy Herby: Pani Iwony Burek i Marioli Pyrkosz tel. 34 35 74 100.

Wykonawcą Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Herby jest firma PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z Łodzi, ul. Częstochowska 63, tel. +48 42 66 11 199.

Załączniki:

Ankiety można również pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Herby.

Wypełnione ankiety (nie dotyczy ankiet wypełnionych w wersji on-line) należy dostarczyć do Urzędu Gminy Herby osobiście, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres mailowy: gmina@herby.pl

UCHWAŁA RADY GMINY w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Herby wraz z załącznikiem dostępna tutaj.