Sołectwa kadencji 2019-2024

Sołectwo CHWOSTEK obejmuje miejscowości: Chwostek, Drapacz, Oleksiki, Otrzęsie.
Sołtysem jest Pan Józef Kozielski;
Sołectwo zamieszkuje 438 osób
W sołectwie co roku w dniu 26 czerwca odbywa się święto sołectwa w dzień Św. Jana i Pawła.

Sołectwo HADRA obejmuje miejscowości: Hadra, Kierzki, Mochała , Piłka.
Sołtysem jest Pan Janusz Mencfeld.
Sołectwo zamieszkuje 695 osób
Dużo terenów rekreacyjnych i letniskowych.

Sołectwo HERBY obejmuje miejscowości: Herby, Pietrzaki, Cztery Kopy.
Sołectwo zamieszkuje 2496 osób.
Sołtysem jest Pani Grażyna Nierobiś.

Sołectwo KALINA obejmuje miejscowość Kalina. Sołectwo zamieszkuje 384 osób
Sołtysem jest Pani Małgorzata Banduch.
W sołectwie co roku w miesiącu wrześniu odbywają się sołeckie dożynki z mszą świętą odprawianą pod kapliczką. W roku 2008 przez sołectwo Kalina przeszła trąba powietrzna uszkadzając prawie wszystkie budynki na ul. Strażackiej.

Sołectwo LISÓW obejmuje miejscowości: Lisów, Kolonia Lisów, Głąby, Pustkowie.
Sołectwo zamieszkuje 1830 osób.
Sołtysem jest Pani Alina Kozielska

Sołectwo ŁEBKI obejmuje całą miejscowość Łebki. Sołectwo zamieszkuje 67 osób.
Sołtysem jest Pani Małgorzata Sobol. Sołectwo typowo rolnicze.

Sołectwo OLSZYNA obejmuje całą miejscowość Olszyna. Sołectwo zamieszkuje
767 osób.
Sołtysem jest Pani  Elżbieta Machoń. W sołectwie warto zobaczyć pomniki przyrody: klon – jawor położony w centralnym miejscu wsi oraz głaz narzutowy nazywany “Diabelskim kamieniem”.

Sołectwo TANINA obejmuje miejscowości: Tanina, Brasowe, Braszczok, Łęg, Niwy,
Turza. Sołtysem jest Pani Krystyna Loose.
Sołectwo zamieszkuje 253 osoby.
Sołectwo bogate w lasy pełne jagód i grzybów.