Sołectwa kadencji 2024-2027

Sołectwo CHWOSTEK   obejmuje miejscowości: Chwostek, Drapacz, Oleksiki, Otrzęsie.
Sołtysem jest Pan Jakub Grobara;
Sołectwo zamieszkuje 438 osób
W sołectwie co roku w dniu 26 czerwca odbywa się święto sołectwa w dzień Św. Jana i Pawła.

Sołectwo HADRA   obejmuje miejscowości: Hadra, Kierzki, Mochała , Piłka.
Sołtysem jest Pan Janusz Mencfeld.
Sołectwo zamieszkuje 695 osób
Dużo terenów rekreacyjnych i letniskowych.

Sołectwo HERBY   obejmuje miejscowości: Herby, Pietrzaki, Cztery Kopy.
Sołectwo zamieszkuje 2496 osób.
Sołtysem jest Pani Danuta Bryła.

Sołectwo KALINA   obejmuje miejscowość Kalina. Sołectwo zamieszkuje 384 osób
Sołtysem jest Pani Anna Szymańska-Kirsz.
W sołectwie co roku w miesiącu wrześniu odbywają się sołeckie dożynki z mszą świętą odprawianą pod kapliczką. W roku 2008 przez sołectwo Kalina przeszła trąba powietrzna uszkadzając prawie wszystkie budynki na ul. Strażackiej.

Sołectwo LISÓW   obejmuje miejscowości: Lisów, Kolonia Lisów, Głąby, Pustkowie.
Sołectwo zamieszkuje 1830 osób.
Sołtysem jest Pani Krystyna Mańka.

Sołectwo ŁEBKI   obejmuje całą miejscowość Łebki. Sołectwo zamieszkuje 67 osób.
Sołtysem jest Pani Małgorzata Sobol. Sołectwo typowo rolnicze.

Sołectwo OLSZYNA   obejmuje całą miejscowość Olszyna. Sołectwo zamieszkuje
767 osób.
Sołtysem jest Pani  Elżbieta Machoń. W sołectwie warto zobaczyć pomniki przyrody: klon – jawor położony w centralnym miejscu wsi oraz głaz narzutowy nazywany “Diabelskim kamieniem”.

Sołectwo TANINA   obejmuje miejscowości: Tanina, Brasowe, Braszczok, Łęg, Niwy,
Turza. Sołtysem jest Pani Krystyna Loose.
Sołectwo zamieszkuje 253 osoby.
Sołectwo bogate w lasy pełne jagód i grzybów.