Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II

Znaki funduszy Unii Europejskiej

 

 

Tytuł projektu:

Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II

Wartość całkowita projektu: 1 185 981,63 zł
Wartość dofinansowania: 930 563,85 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata  2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”
Działanie/poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT
Opis projektu: Inwestycja obejmuje montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II Przedmiotem projektu jest wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w obrębie 96 budynków na terenie gminy Herby. Inwestycja realizowana będzie w następujących miejscowościach:
Chwostek, Hadra, Herby, Kalina, Lisów, Łebki, Mochała, Olszyna, Otrzęsie

W projekcie przewidziane będą instalacje fotowoltaiczne, którym głównym przeznaczeniem będzie wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby gospodarstw domowych.
Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie gmina Herby.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w obrębie budynków na terenie Gminy Herby, wzrost komfortu życia w budynku na terenie gminy oraz wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez Gminę problemów związanych z ochroną środowiska.
Planowane efekty Realizacja projektu przyczyni się do redukcji CO2 i PM10. Nastąpi redukcja zużycia paliwa węglowego i energii elektrycznej. Zostanie ono zastąpione energią z OZE. Nastąpi redukcja CO2 na poziomie 241,7033 t/rok oraz redukcja PM10 o 0,0119 t/rok.

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 96szt.

Termin realizacji: 14.05.2021 r. – 30.04.2022 r.
Linki:

http://www.old.subregioncentralny.pl/projekty-zit/2062.html

https://rpo.slaskie.pl/mapa/#/

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1399598/

 

 

Galeria: