Gospodarka odpadami

UWAGA!
Numer konta do wpłat wyłącznie za odpady komunalne:
– 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWKI ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW W ROKU 2021

 

Ważne dokumenty związane z gospodarką odpadami.

 

Opracowanie: Jak segregować odpady

Harmonogram wywozu śmieci VII-IX. 2022 – gospodarstwa indywidualne

Pobierz dokumentpobierz
Harmonogram wywozu śmieci VII-IX. 2022 – zabudowa wielorodzinna Pobierz dokumentpobierz

Harmonogram wywozu śmieci IV-VI. 2022 – gospodarstwa indywidualne

Pobierz dokumentpobierz
Harmonogram wywozu śmieci IV-VI. 2022 – zabudowa wielorodzinna Pobierz dokument pobierz
Druk deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pobierz dokument pobierz
Harmonogram odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rok 2022 Pobierz dokument pobierz
Uchwała nr XV/125/20 Rady Gminy Herby z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Herby
Pobierz dokument pobierz
Uchwała nr XXVII/219/21 Rady Gminy Herby z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz dokument pobierz
Uchwała nr XIX/158/20 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bio
Pobierz dokument pobierz
Uchwała nr XIX/ 159/20 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Pobierz dokument pobierz
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- stan na dzień 31-12-2021r. Pobierz dokument pobierz

 

Infografika (kliknij aby powiększyć):

 

 

Do pobrania: Regulamin PSZOK