Gospodarka odpadami

UWAGA!
Numer konta do wpłat wyłącznie za odpady komunalne:
– 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWKI ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW W ROKU 2024

 

Ważne dokumenty związane z gospodarką odpadami.

 

Opracowanie: Jak segregować odpady

 

 

Harmonogram wywozu śmieci na rok 2024– zabudowa wielorodzinna

Pobierz dokument pobierz

Harmonogram wywozu śmieci na rok 2024 – zabudowa jednorodzinna

Pobierz dokument pobierz
Druk deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pobierz dokument pobierz
Harmonogram odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w pierwszym półroczu 2024 Pobierz dokument pobierz
Uchwała nr XV/125/20 Rady Gminy Herby z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Herby
Pobierz dokument pobierz
Uchwała nr XXXIV/294/22 Rady Gminy Herby z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Pobierz dokument pobierz
Uchwała nr XXXVI/295/22 Rady Gminy Herby z dnia 24 listopada 2022 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Pobierz dokument pobierz

Uchwała nr XXXII/262/22 Rady Gminy Herby z dnia 15 czerwca 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Pobierz dokumentPobierz
Uchwała nr XXX/246/22 z dnia 24 marca 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Herby Pobierz dokumentPobierz
Uchwała nr XIX/ 159/20 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 Pobierz dokument pobierz
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- stan na dzień 22-11-2022r. Pobierz dokument pobierz

 

Infografika (kliknij aby powiększyć):

 

 

Do pobrania: Regulamin PSZOK

Pobierz informację odpady ze styropianu