Więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Herby

Obwieszczenie Wójta Gminy Herby

Obwieszczenie Wójta Gminy Herby o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Herby na lata 2015-2020”

Więcej informacji w załączniku.

Więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Herby z dnia 26 stycznie 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Herby na lata 2016 – 2025”

Pełny tekst obwieszczenia w załączniku.