Więcej o: Informacja w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

Informacja w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

Wójt Gminy Herby ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o udzielenie dotacji winien być kompletny i należy go złożyć w terminie od dnia 3 października 2018r. do dnia 19 października 2018r. w Urzędzie Gminy Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby. Czytaj więcej “Informacja w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”