Więcej o: ARiMR: Szkolenie online „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

ARiMR: Szkolenie online „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące poddziałania 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw) w ramach PROW 2014-2020, które odbędzie się 4 czerwca 2020 roku o godzinie 11:00. Spotkanie odbędzie się online. Czytaj więcej “ARiMR: Szkolenie online „Restrukturyzacja małych gospodarstw””