Informacja

Informacja Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji dotycząca baneru opracowanego przez MSWiA i Straż Graniczną. Baner zawiera podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK).

Link do materiału w serwisie YouTube w języku polskim

Link do materiału w serwisie YouTube w języku ukraińskim