Więcej o: Obwieszczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin

Obwieszczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin

W oparciu o zapisy Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce FSC-STD-POL-01-01-2013 PL Nadleśnictwo Koszęcin informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych, których przedmiotem jest możliwość zgłoszenia obszarów, które ze względu na posiadane walory biologiczne i stan zachowania zbliżony do naturalnego, reprezentują istniejące ekosystemy, przez co wymagają objęcia kategorią reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach:

Więcej o: Komunikat w sprawie pracy Urzędu Gminy Herby i GOPS

Komunikat w sprawie pracy Urzędu Gminy Herby i GOPS

Szanowni Państwo,
z dniem 17 czerwca 2020 r. przywrócona zostaje normalna obsługa interesantów Urzędu Gminy Herby.

Z uwagi na dalej panującą epidemię prosimy o stosowanie zasad reżimu sanitarnego:

  • w Urzędzie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (maseczka lub przyłbica),
  • przy wejściu należy zdezynfekować ręce,
  • w pokoju biurowym może być obsługiwana tylko 1 osoba,
  • zachowanie bezpiecznej, 2-metrowej odległości w ciągach komunikacyjnych.

 

PROSIMY ABY W DALSZYM CIĄGU KORZYSTAĆ PRZEDE WSZYSTKIM Z FORM KONTAKTU TELEFONICZNEGO LUB INTERNETOWEGO.

Więcej o: Pływalnia – uwaga

Pływalnia – uwaga

Z dniem 6 czerwca 2020 Kryta pływalnia jest otwarta. Jednocześnie może na niej przebywać do 15 osób.

Szczegóły dostępne w zakładce: Pływania

Więcej o: Dzień Matki

Dzień Matki

Z okazji Dnia Matki Wójt Gminy Herby wraz z Przewodniczącym Rady Gminy składają najlepsze życzenia Wszystkim Mamom.
Załącznik: skan życzeń.

Więcej o: Informacja

Informacja

Informuje się, że z dniem 25 maja 2020 r. wznawia pracę inkasent w zakresie wystawiania faktur za wodę i ścieki.

Szczegóły w załączniku.

Więcej o: UWAGA!

UWAGA!

W związku z zapytaniami mieszkańców, iż do domu zgłaszają się osoby, które chcą wglądu do faktury za energię elektryczną celem montażu paneli fotowoltaicznych informujemy, że OSOBY TE NIE DZIAŁAJĄ NA ZLECENIE URZĘDU GMINY.

Prosimy o ostrożność!

Urząd Gminy nie wysyła osób bez wcześniejszego powiadomienia mieszkańca lub ogłoszeń podpisanych przez Wójta, a przedstawiciele firm mają pisemne upoważnienie Wójta.

Załącznik: skan powyższej informacji.