Więcej o: Informacja

Informacja

Kontrola zbiorników bezodpływowych

 

W związku z nałożonym na gminy ustawowym obowiązkiem ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz częstotliwości ich opróżniania, Gmina Herby zawiadamia o podjęciu kontroli dotyczącej utrzymania i opróżniania przedmiotowych zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (osadniki). Właściciele nieruchomości na których terenie umiejscowione są w/w instalacje bezodpływowe powinni stawić się w tutejszym Urzędzie wraz z umową dot. wywozu nieczystości ciekłych zawartą z uprawnioną do tego firmą oraz fakturą za wywóz ścieków. Czytaj więcej “Informacja”

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Gmina Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby zawiadamia, że  dnia 16.07.2024r. (wtorek) w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: Pietrzaki: ul. Kolejowa, ul. Wczasowa, ul. Słoneczna, ul. Różana, ul. Fiołkowa, ul. Konwaliowa, ul. Narcyzowa, ul. Letniskowa.
Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Więcej o: Informacja

Informacja

Gmina Herby informuje, że na podstawie decyzji  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr P.RZP.70.77.2024/D/JK z dnia 1 lipca 2024r. następuje zmiana cen za dostarczaną wodęi odprowadzane ścieki.

 

Pobierz plik informacji

Więcej o: Informacja

Informacja

Informujemy zainteresowanych mieszkańców, że Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ” Programu Czyste powietrze” czynny będzie w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2024r., w każdy czwartek z wyjątkiem 15 sierpnia br. -święto Wniebowzięcia NMP. Punkt jest zlokalizowany w budynku GOK ul. Lubliniecka 31, czynny w godzinach od 10.30 do 16:30.

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Gmina Herby informuje, że od dnia 20.06.2024r. (czwartek) zostaną rozpoczęte roboty związane z modernizacją drogi powiatowej nr DP 2012S na odcinku Tanina- Łebki. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Więcej o: Ostrzeżenie hydro

Ostrzeżenie hydro

Ostrzeżenie hydro nr 91 zlewnia Warty/21.06.2024 / Stopień 1

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1
Ważność: od godz. 16:00 dnia 21.06.2024 do godz. 09:00 dnia 22.06.2024
Obszar: Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty, Liswarta, Warta górna od Liswarty do Widawki, Prosna górna, Niesób, Łużyca, Prosna środkowa, Ołobok, Swędrnia, Prosna dolna (łódzkie, opolskie, śląskie, wielkopolskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. Na
rzekach kontrolowanych stany wody mogą gwałtownie rosnąć osiągając lokalnie stan wody wysokiej, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego włącznie.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Pobierz plik ostrzeżenia

Więcej o: Informacja

Informacja

Informuje się, że w dniu 16.06.2024r. na krytej pływalni w Herbach organizowany jest Miting Pływacki z okazji jubileuszu 10 -lecia Pływackiego Klubu Sportowego “ORKA” Herby. W związku z powyższym kryta pływalnia w Herbach w tym dniu będzie nieczynna do godziny 16:00. za utrudnienia przepraszamy.

 

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Gmina Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby zawiadamia, że w nocy z 12.06.2024r. (środa) na 13.06.2024r. (czwartek) od godziny 23:00 do godziny 2:00 w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody w herbach ul. Katowicka nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: Herby, Pietrzaki, Kalina, Olszyna, Mochała,i Hadra. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.