Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Od 2015 roku na terenie Gminy Herby funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest miejscem, gdzie mieszkańcy naszej gminy mogą oddawać odpady zgromadzone w sposób selektywny.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Punkt znajduje się w Herbach przy ul. Orzeszkowej 8 (teren oczyszczalni ścieków).

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Herby:

  • odpady z papieru,
  • odpady z tworzyw sztucznych,
  • odpady z metali,
  • odpady szklane,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • komunalne odpady budowlane za wyjątkiem odpadów zawierających azbest z drobnych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej,
  • zużyte opony,
  • odpady zielone (BIO),
  • odpady wielkogabarytowe.

Mając na uwadze troskę o środowisko naturalne i estetykę naszej gminy, zachęcamy mieszkańców do korzystania z usług Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.