Więcej o: APEL

APEL

W związku z kolejnymi przypadkami koronawirusa w Polsce apelujemy o pomoc osobom starszym, samotnym i innym osobom o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki .

Prosimy o otoczenie ich szczególną opieką aby osoby – głównie starsze – nie były narażone na ewentualne zachorowanie.

W przypadku powzięcia informacji o osobach pozostających bez jakiejkolwiek pomocy prosimy o zgłoszenie tego do:

  • Urzędu Gminy Herby, tel. 34/3574100 lub 34/3574080
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach, tel. 515582437 lub 507231081
Więcej o: Prośba do Mieszkańców Gminy

Prośba do Mieszkańców Gminy

Mając na uwadze ochronę zdrowia mieszkańców  – zwracam się z prośbą aby sprawy, które nie wymagają osobistego stawiennictwa w Urzędzie Gminy Herby oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  i nie są pilne załatwiać drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) lub przez ePUAP, bądź odłożyć na późniejszy czas.

Proszę aby wszelkie płatności, podatki i inne opłaty wnosić przede wszystkim w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy Gminy:

  • 64 8288 1014 2001 0000 0042 0004
  • 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 (wyłącznie opłaty za odpady)

Numery telefonów do Urzędu Gminy:
34 3574-100, 34 3574-101, 34 3574-105, 34 3574-080
email: gmina@herby.pl, urzherby@poczta.onet.pl

 

Numery telefonu do GOPS:
Konrad P. – 507231073, Dorota M. – 513959892, pracownicy socjalni – 515582437
email: gops@gopsherby.pl

Wójt Gminy Herby
Iwona Burek

Więcej o: Informacja

Informacja

Uprzejmie informujemy, że ze względu na pandemię koronawirusa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest nieczynny do odwołania.

Więcej o: KRUS ogranicza bezpośrednie wizyty w swoich placówkach

KRUS ogranicza bezpośrednie wizyty w swoich placówkach

Dla bezpieczeństwa naszych interesantów, w związku z epidemią koronawirusa, Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie jest zmuszony ograniczyć kontakt pracowników placówki z osobami z zewnątrz do niezbędnego minimum. Dlatego aż do odwołania ograniczamy możliwość bezpośrednich wizyt w placówkach Kasy.
Nie oznacza to ograniczenia naszej pracy. Apelujemy i zachęcamy do zapoznania się z istniejącymi możliwościami załatwienia swojej sprawy inną drogą niż kontakt osobisty. Czytaj więcej “KRUS ogranicza bezpośrednie wizyty w swoich placówkach”