Prośba do Mieszkańców Gminy

Mając na uwadze ochronę zdrowia mieszkańców  – zwracam się z prośbą aby sprawy, które nie wymagają osobistego stawiennictwa w Urzędzie Gminy Herby oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  i nie są pilne załatwiać drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) lub przez ePUAP, bądź odłożyć na późniejszy czas.

Proszę aby wszelkie płatności, podatki i inne opłaty wnosić przede wszystkim w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy Gminy:

  • 64 8288 1014 2001 0000 0042 0004
  • 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 (wyłącznie opłaty za odpady)

Numery telefonów do Urzędu Gminy:
34 3574-100, 34 3574-101, 34 3574-105, 34 3574-080
email: gmina@herby.pl, urzherby@poczta.onet.pl

 

Numery telefonu do GOPS:
Konrad P. – 507231073, Dorota M. – 513959892, pracownicy socjalni – 515582437
email: gops@gopsherby.pl

Wójt Gminy Herby
Iwona Burek