Więcej o: Komunikat

Komunikat

Informujemy zainteresowanych mieszkańców, że Punkt Informacyjno-Konsultacyjny “Programu Czyste Powietrze” czynny będzie w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2023r., w każdy czwartek (za wyjątkiem 2 listopada br.)

Punkt jest zlokalizowany w budynku GOK ul. Lubliniecka 31, czynny w godzinach od 10.30 do 16.30.

Więcej o: Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pt “Prace na linii kolejowej numer 131 na odcinku Nakło śląskie – Kalina.

 

Pobierz plik obwieszczenia

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Gmina Herby ul. Lubliniecka 33

42-284 Herby

zawiadamia,

że w dniu 19.09.2023r. od godziny 08:00 do godziny 17:00 w związku z przepięciem nowo wybudowanej sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: Herby ul. Kościuszki, Kilińskiego, Głowackiego, Nowa, Leśna nr 2.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Więcej o: Informacja

Informacja

W związku z podjętą przez MRiRW uchwałą nr 1/2019 w dnia 12 marca 2019 r. oraz zapisami Rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń zawartymi w pkt 26 „Zintensyfikowanie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród rolników…” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa został wskazany jako podmiot współodpowiedzialny za realizację działań szkoleniowo-informacyjnych dot. ASF.

 

Pobierz broszurę informacyjną

Pobierz plik – zasady ochrony ASF

Więcej o: Informacja

Informacja

Pomoc materialna dla uczniów

 

            Informujemy, że w terminie do dnia 15 września 2023 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych zamieszkałych na terenie gminy Herby.

Wnioski można pobrać w kancelarii Urzędu Gminy (pokój nr 8) lub ze strony internetowej www.herby.pl w zakładce informacje / dokumenty do pobrania. Do wniosku należy załączyć dokumenty świadczące o osiąganych dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (wykaz załączników znajduje się we wniosku).

Stypendium będą mogły otrzymać osoby, u których wysokość dochodu na jednego członka w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej nie przekroczył kwoty                                   600 zł netto.

W przypadku wątpliwości dodatkowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Herby tel. (34) 3574 100 wew. 13