Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Pobierz plik ogłoszenia

Więcej o: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 15.10.2023 r.

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 15.10.2023 r.

Liczy się każdy głos – weź udział w wyborach i pomóż zdobyć dodatkowe środki na rozwój naszej gminy

1 mln na remizy strażackie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że gminy do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją otrzymają 1 mln zł na remont remizy.

W ramach wygranej możliwa będzie:
• kompleksowa termomodernizacja,
• wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne,
• instalacja Odnawialnych Źródeł Emisji,
• remont remizy i doposażenie w niezbędny sprzęt.

Dodatkowy milion złotych do budżetu obywatelskiego

Gminy, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają 1 milion złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców.

Gminy, w których frekwencja przekroczy 60% mogą liczyć na dodatkowe środki. Dana gmina otrzyma wtedy:

  • 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich czy zespołów ludowych
  • 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.
Więcej o: Informacja

Informacja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), oraz próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi:

Wodociąg Herby

Wodociąg Lisów

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Gmina Herby informuje, że w związku z przeglądem technicznym w dniu 03.10.2023r. (wtorek) Kryta Pływalnia w Herbach przy ul. Katowickiej będzie nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy.