Więcej o: Dożynki Powiatowe 2023 – Galeria

Dożynki Powiatowe 2023 – Galeria

DOŻYNKI POWIATOWE W HERBACH

    Dożynki Powiatowe, których organizatorem w roku 2023 w dniach 26-27 sierpnia była Gmina Herby, przeszły do historii.  Tradycyjnie dzień pierwszy to rozrywka. Od godziny 17:00 goście mogli posłuchać występów zespołów śpiewaczych z Gminy Herby oraz muzyczne talenty Ziemi Lublinieckiej. Gwiazdą wieczoru był zespół PECTUS, który zgromadził tłumy widzów, stworzył niesamowitą atmosferę, wobec czego wszyscy  świetnie się bawili.  Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu Travers.

Czytaj więcej “Dożynki Powiatowe 2023 – Galeria”

Informacja dot. pracy pływalni w Herbach w dniach: 26 i 27 sierpnia br.

O G Ł O S Z E N I E 

    Informuje się, że kryta pływalnia w Herbach przy ulicy Katowickiej

  • w dniu 26 sierpnia 2023 r. będzie  czynna do godziny 17:00
  • w dniu 27 sierpnia 2023 r.  będzie nieczynna.            

                                      Za utrudnienia przepraszamy

 

Herby, dnia 22.08.2023

Więcej o: Informacja

Informacja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), oraz próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi:

W wodociągu sieciowym Herby

W wodociągu sieciowym Lisów

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

W dniu 10.08.2023r. (czwartek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Herbach przy ul. E. Orzeszkowej 8 będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

W dniu 09.08.2023r. (środa) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Herbach przy ul. E. Orzeszkowej 8 będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej o: Informacja

Informacja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), oraz próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi:

Pobierz plik informacji