Dyżury Gminnego Biura Spisowego

Mężczyzna w koszuli z krawatem podnosi słuchawkę telefoniczną z czarnego aparatu telefonicznego w biurze

Urząd Gminy Herby uprzejmie informuje, że zgodnie z „Instrukcją organizacyjną do Powszechnego Spisu Rolnego 2020” w celach informacyjnych i interwencyjnych, na czas realizacji spisu, Gminne Biuro Spisowe organizuje dyżury. Dyżury trwają od 1 września do 30 listopada 2020 r. Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy urzędu gminy, a także godziny popołudniowe (dyżury telefoniczne) – do godziny 20:00. W weekend GBS nie pełni dyżuru, chyba że otrzyma wnioski od respondentów, że chcieliby skorzystać ze stanowiska do samospisu. Koordynator gminny pełni dyżur telefoniczny w weekend w przypadku zgłoszenia mu przez rachmistrzów spisowych zamiaru przeprowadzania wywiadów spisowych w weekend.

Numer telefonu pod którym prowadzony jest dyżur telefoniczny – 698 774 679