Więcej o: Informacja

Informacja

Szanowni Państwo,

do 29 maja 2024 roku na terenie całego kraju realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych – SSI-10G oraz SSI-10I. Jest to badanie ankietowe, reprezentacyjne (co oznacza, że uczestniczą w nim gospodarstwa domowe zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach).

 

Z mieszkańcami mieszkań, gdzie ankiety nie zostaną poprawnie wypełnione skontaktują się pracownicy urzędów statystycznych w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego.

 

Zakres zbieranych informacji:

 • dostęp do Internetu w domu,
 • korzystanie z Internetu,
 • korzystanie z e-administracji,
 • korzystanie z handlu elektronicznego,
 • umiejętności cyfrowe,
 • prywatność i ochrona informacji osobistych w Internecie,
 • ekologia w kontekście ICT,
 • Internet rzeczy.

 

Więcej informacji na temat tego badania znajdą Państwo na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/48

 

Więcej o: Informacja

Informacja

Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie informuje o naborze wniosków
o skierowanie na turnus rehabilitacyjny dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, mających schorzenia układu oddechowego, wady postawy i choroby układu ruchu.
Kompletne wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2024 r.

Pobierz plik informacji

Więcej o: Informacja

Informacja

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2024r. nie uległy zmianie stawki opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Herby i w dalszym ciągu wynoszą:

 • w przypadku odpadów segregowanych – 29,00 zł/osobę/miesiąc,
 • w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – 58,00 zł/osobę/miesiąc,
 • w przypadku ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów – 2,00 zł/osobę/miesiąc.

W sytuacji, gdy stawka nie ulega zmianie, nie powstaje obowiązek powiadamiania
o tym właściciela nieruchomości. W związku z powyższym, nie zostały wysyłane do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się
w następujących terminach:

 • do 15 marca – za okres od styczna do marca,
 • do 15 maja – za okres od kwietnia do czerwca,
 • do 15 września – za okres od lipca do września,
 • do 15 listopada – za okres od października do grudnia.

Od 1 stycznia 2024r. świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Herby należy do firmy WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH.

Więcej o: Informacja

Informacja

Gmina Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby informuje, że wniosek o dofinansowanie z Programu Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027

dla zadania:

„Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe” pod nazwą „Zielone Herby”został oceniony pozytywnie, lecz ze względu na ograniczone środki finansowe nie został wybrany do dofinansowania.

Dofinansowanie otrzymały duże miasta z terenów pogórniczych.

W załączeniu lista ocenionych projektów zawierająca wyniki prac komisji.

Pobierz Listę ocenionych projektów zawierająca wyniki prac Komisji

Więcej o: Informacja

Informacja

Wzorem lat ubiegłych Lasy Państwowe organizują akcję społeczną #sadziMy.

W ramach tej akcji każde nadleśnictwo w kraju, w dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek), będzie rozdawać sadzonki drzew leśnych.

Szczegóły w załączonym piśmie nadleśnictwa.

Zapraszamy do włączenia się w akcję.

Kontakt w sprawie odbioru sadzonek:  607350766

Gatunki drzew do rozdysponowania w Nadleśnictwie Herby: Dąb, Świerk

Pobierz plik informacji