Więcej o: Informacja

Informacja

Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie informuje o naborze wniosków
o skierowanie na turnus rehabilitacyjny dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, mających schorzenia układu oddechowego, wady postawy i choroby układu ruchu.
Kompletne wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2024 r.

Pobierz plik informacji

Więcej o: Komunikat KRUS

Komunikat KRUS

Zaproszenie do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, odbywającmy się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Konkurs promujący zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2003 r. Współorganizatorami przedsięwzięcia jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Pobierz plik informacji

Pobierz ulotkę informacyjną

Pobierz regulamin

Więcej o: Informacja

Informacja

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT

Pobierz plik informacji

Więcej o: Informacja

Informacja

Informujemy, że w związku z zakończeniem roku podatkowego 2023 Kasa obliczy podatek dochodowy za większość emerytów, rencistów oraz osób uprawnionych do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Pobierz plik informacji

Więcej o: Informacja

Informacja

W związku z podjętą przez MRiRW uchwałą nr 1/2019 w dnia 12 marca 2019 r. oraz zapisami Rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń zawartymi w pkt 26 „Zintensyfikowanie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród rolników…” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa został wskazany jako podmiot współodpowiedzialny za realizację działań szkoleniowo-informacyjnych dot. ASF.

 

Pobierz broszurę informacyjną

Pobierz plik – zasady ochrony ASF

Informacja

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023r na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych.

 

Pobierz plik informacji

Więcej o: Informacja

Informacja

Informacja dotycząca wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2023 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Szczegóły w załączonym komunikacie.

Pobierz plik informacji

Więcej o: Informacja

Informacja

Informujemy o wysokości składki miesięcznej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II drugim kwartale 2023roku. Szczegóły w pliku do pobrania poniżej.

 

Pobierz plik informacji

Więcej o: Informacja

Informacja

Korzystne zmiany dla emerytów i rencistów KRUS

 Od 1 marca 2023 r. wchodzą w życie zmiany w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników korzystne dla osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą z KRUS.

 

Pobierz plik informacji