Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej na odcinku Hadra – Kierzki

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. Przebudowa drogi gminnej
ul. Dębowej na odcinku Hadra – Kierzki,
mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zadanie ma na celu wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez
poprawę jakości i parametrów technicznych infrastruktury transportowej tych obszarów
i zwiększenie komfortu podróżowania m.in. autobusami szkolnymi, samochodami, czy rowerami.

Dofinansowanie w kwocie: 1 170 212,00 zł.