WFOŚiGW

 

 

„Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Lisowie.”

 

Na podstawie umowy pożyczki nr 83/2023/308/OW/ok/P zawartej w Katowicach pomiędzy Gminą Herby, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Gmina Herby uzyskała pożyczkę na dofinansowanie poniższego zadania.

 

Tytuł projektu:

 

„Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Lisowie.”

 

 

 

Wartość całkowita projektu:

 

15 729 599,00 zł

 

 

 

Środki WFOŚiGW:

 

5 367 546,00 zł

 

Środki z Programu Inicjatyw Strategicznych „Polski Ład”:

 

 

9 500 000,00 zł

Środki własne:

 

862 053,00 zł

 

 

 

Opis projektu:

 

Celem inwestycji jest gruntowna modernizacja starej, niewydolnej oczyszczalni, która polega na rozbiórce
i przebudowie istniejących budynków, obiektów i instalacji do oczyszczania ścieków oraz budowie nowych, usprawniających pracę instalacji. Powstaną nowe obiekty w zakresie: ciągu technologicznego (reaktory), gospodarki osadowej, niezbędnych sieci wewnętrznych oraz budynku obsługi technicznej oczyszczalni. Przebudowa oczyszczalni dostosują ją do wymagań dyrektyw unijnych.

 

 

 

Termin zakończenia zadania

 

 

30 września 2024r.