Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej – Klub Oyama Karate w Herbach

Wójt Gminy Herby publikuje ofertę Klubu Oyama w Herbach z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt: “Karate dla wszystkich”.

Załączniki: