Wizyta Prezydenta RP w Gminie Herby

Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w dniu  25 lutego 2019 r.  w Gminie Herby jest na pewno historycznym wydarzeniem. Wizyta była planowana na dzień 15 stycznia br. jednak ze względu na wydarzenia w Gdańsku została odwołana.  Ustalona kolejna na dzień 25 lutego 2019 r. doszła do skutku. Prezydent RP Andrzej Duda w tym dniu w godzinach południowych odwiedził  JW  w Lublińcu, a od godziny 16:00 gościł w Gminie Herby gdzie odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Herby i  powiatu lublinieckiego w hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Herbach. W spotkaniu, w hali sportowej  w Herbach uczestniczyła spora grupa mieszkańców powiatu lublinieckiego. Po przyjeździe Prezydenta RP powitali Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Dyrektor Szkoły oraz kilku parlamentarzystów i wicewojewoda przed wejściem do obiektu sportowego a  w hali uczniowie szkoły, wręczając mu bukiet czerwonych róż. Następnie Prezydenta Andrzeja Dudę powitała Iwona Burek – Wójt Gminy Herby, która podkreśliła dużą wagę  wizyty. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy  przedstawiła ostatnie osiągnięcia inwestycyjne gminy ale wymieniła również problemy, z którymi na co dzień borykają się samorządowcy i mieszkańcy.  Podkreśliła, że  „Największą wartość naszej gminy stanowi tutejsza społeczność. To wy, dzięki zaangażowaniu i wsparciu sprawiacie, że w rejonie Herbów żyje się coraz lepiej”. Następnie głos zabrał Prezydent RP, który w swoim przemówieniu wskazał na  historyczne znaczenie Gminy Herby  w rozwoju Polski. Prezydent powiedział  – To między innymi tutaj, u państwa, powstawała  magistrala węglowa, stanowiąca istotny element odradzającego się państwa polskiego po odzyskaniu Niepodległości. Ten rozwój naszej Ojczyzny trwa do dziś. Widać to również w Gminie Herby. Jadąc tutaj, można dostrzec zmiany, za które bardzo dziękuję. To wasza zasługa i efekt waszej ciężkiej pracy. Podkreślał też, że “każde miejsce w Polsce jest ważne”. Zaznaczył, że bardzo zależy mu na tym, co nazywane jest  zrównoważonym rozwojem, ale co, tak naprawdę, jest rozwojem po prostu równym.

Po przemówieniu Prezydenta RP  przyszedł czas na bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami. Prezydent podszedł do młodzieży szkolnej, od której otrzymał prezent wykonany przez jedną z uczennic – herb gminy Herby oraz zrobił sobie zdjęcia z uczniami, członkami występujących zespołów i pocztami strażackimi. Prezydent podszedł do przybyłych mieszkańców, którym nie odmawiał autografów, robienia sobie z nimi zdjęcia, a z wieloma przeprowadził rozmowy. Po zakończeniu spotkania z mieszkańcami, Prezydent Andrzej Duda przekazał na ręce przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy nowe zestawy sprzętu medycznego. Na zakończenie wizyty wpisał się do kroniki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Herbach oraz spotkał się  z samorządowcami powiatu lublinieckiego, parlamentarzystami i przedstawicielami różnych instytucji i służb z powiatu. Z pewnością na długo wszyscy mieszkańcy zapamiętają wizytę Prezydenta RP w gminie Herby.