Wizyta Prezydenta RP w Gminie Herby

Wizyta Prez. o .ydenta RP And. o .rzeja Du. o .dy w dniu  25 lutego 2019 r.  w Gminie Herby jest na pewno historycznym wydarzeniem. Wizyta była planowana na dzień 15 stycznia br. jednak ze względu na wydarzenia w Gdańsku została odwołana.  Ustalona kolejna na dzień 25 lutego 2019 r. doszła do skutku. Prezydent RP And. o .rzej Du. o .da w tym dniu w godzinach południowych odwiedził  JW  w Lublińcu, a od godziny 16:00 gościł w Gminie Herby gdzie odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Herby i  powiatu lublinieckiego w hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Herbach. W spotkaniu, w hali sportowej  w Herbach uczestniczyła spora grupa mieszkańców powiatu lublinieckiego. Po przyjeździe Prezydenta RP powitali Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Dyrektor Szkoły oraz kilku parlamentarzystów i wicewojewoda przed wejściem do obiektu sportowego a  w hali uczniowie szkoły, wręczając mu bukiet czerwonych róż. Następnie Pre. o .zydenta Andr. o .zeja Du. o .dę powitała Iwona Burek – Wójt Gminy Herby, która podkreśliła dużą wagę  wizyty. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy  przedstawiła ostatnie osiągnięcia inwestycyjne gminy ale wymieniła również problemy, z którymi na co dzień borykają się samorządowcy i mieszkańcy.  Podkreśliła, że  „Największą wartość naszej gminy stanowi tutejsza społeczność. To wy, dzięki zaangażowaniu i wsparciu sprawiacie, że w rejonie Herbów żyje się coraz lepiej”. Następnie głos zabrał Prez. o .ydent RP, który w swoim przemówieniu wskazał na  historyczne znaczenie Gminy Herby  w rozwoju Polski. Prez. o .ydent powiedział  – To między innymi tutaj, u państwa, powstawała  magistrala węglowa, stanowiąca istotny element odradzającego się państwa polskiego po odzyskaniu Niepodległości. Ten rozwój naszej Ojczyzny trwa do dziś. Widać to również w Gminie Herby. Jadąc tutaj, można dostrzec zmiany, za które bardzo dziękuję. To wasza zasługa i efekt waszej ciężkiej pracy. Podkreślał też, że “każde miejsce w Polsce jest ważne”. Zaznaczył, że bardzo zależy mu na tym, co nazywane jest  zrównoważonym rozwojem, ale co, tak naprawdę, jest rozwojem po prostu równym.

Po przemówieniu Pre. o .zydenta RP  przyszedł czas na bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami. Prezydent podszedł do młodzieży szkolnej, od której otrzymał prezent wykonany przez jedną z uczennic – herb gminy Herby oraz zrobił sobie zdjęcia z uczniami, członkami występujących zespołów i pocztami strażackimi. Prezydent podszedł do przybyłych mieszkańców, którym nie odmawiał autografów, robienia sobie z nimi zdjęcia, a z wieloma przeprowadził rozmowy. Po zakończeniu spotkania z mieszkańcami, Pre. o .zydent An. o .drzej D. o .uda przekazał na ręce przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy nowe zestawy sprzętu medycznego. Na zakończenie wizyty wpisał się do kroniki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Herbach oraz spotkał się  z samorządowcami powiatu lublinieckiego, parlamentarzystami i przedstawicielami różnych instytucji i służb z powiatu. Z pewnością na długo wszyscy mieszkańcy zapamiętają wizytę Pre. o .zydenta RP w gminie Herby.