Więcej o: Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie  wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 11 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 8 grudnia 2021 r. została ogłoszona, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika.

Wysokość składki w I kwartale 2022 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Informujemy, że w grudniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1013,63 zł,
w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2022 r. wynosi 101,00 zł. 

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12% emerytury podstawowej tj. 122,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej tj. 243,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej tj.365,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej tj. 487,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

  1. rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2022 r. upływa z dniem 31 stycznia 2022 r.
  2. pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.
Więcej o: Informacja

Informacja

W dniu 31 grudnia 2021 r. (Sylwester) kasa Urzędu Gminy będzie czynna do godziny 1000 a Urząd Gminy do godziny 1200

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Informuje się, że kryta pływalnia w Herbach w dniach 24, 25, 26 i 31 grudnia 2021 oraz 1 stycznia 2022 jest nieczynna.

Więcej o: Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć wszystkim Mieszkańcom gminy Herby najserdeczniejsze życzenia: przede wszystkim zdrowia, Radości i szczęścia, wzajemnego zrozumienia i jak najmniej trosk oraz pomyślności w Nowym 2022 roku!

Wójt Gminy Herby
mgr Iwona Burek

Więcej o: Komunikat

Komunikat

Informujemy, że w dniu  24 grudnia 2021 r. (Wigilia) Urząd Gminy będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej o: Ocena jakości wody

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz sprawozdań z badań, wydanego przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa, próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez eksploatatora sieci wodociągowej stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi:

Więcej o: Awaria wodociągu w miejscowości: Chwostek, Lisów

Awaria wodociągu w miejscowości: Chwostek, Lisów

Gmina Herby, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2021 r. od godziny 12.30 do 16.00 z powodu usuwania awarii na sieci wodociągowej nastąpią przerwy w dostawie wody w miejscowości: Chwostek, Lisów ul. Koszęcińska, Dworcowa, Przemysłowa.

Za zaistniałą sytuację – przepraszamy.

Więcej o: ALFA-CRP na terenie Rzeczpospolitej Polski

ALFA-CRP na terenie Rzeczpospolitej Polski

Szanowni Państwo!

ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 322 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopnia ALFA-CRP – na całym terenie Rzeczpospolitej Polski) – obowiązujące od dnia 5 grudnia 2021 roku od godziny 23:59 do dnia 10 grudnia 2021 roku do godziny 23:59.

Więcej o: Wspomóżmy Agatkę Kuberską w walce z nowotworem mózgu

Wspomóżmy Agatkę Kuberską w walce z nowotworem mózgu

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc naszemu byłemu pracownikowi w związku z chorobą jego dziecka. 8 mln złotych, które należy uzbierać na terapię 7-letniej Agatki w Stanach Zjednoczonych jest poza zasięgiem rodziny dziewczynki. Chcąc pomóc córce rodzice szukają pomocy we wszystkich możliwych instytucjach i firmach.

Zbiórka pieniędzy organizowana jest przez serwis siepomaga.pl Czytaj więcej “Wspomóżmy Agatkę Kuberską w walce z nowotworem mózgu”