Więcej o: Informacja

Informacja

Gmina Herby informuje, że na podstawie decyzji  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr P.RZP.70.77.2024/D/JK z dnia 1 lipca 2024r. następuje zmiana cen za dostarczaną wodęi odprowadzane ścieki.

 

Pobierz plik informacji

Więcej o: Informacja

Informacja

Informujemy zainteresowanych mieszkańców, że Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ” Programu Czyste powietrze” czynny będzie w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2024r., w każdy czwartek z wyjątkiem 15 sierpnia br. -święto Wniebowzięcia NMP. Punkt jest zlokalizowany w budynku GOK ul. Lubliniecka 31, czynny w godzinach od 10.30 do 16:30.