Dzień Konstytucji 3 Maja

W tym roku obchodzimy kolejną 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji, która przywodzi pamięć o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustrojowej Państwa. Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Na jej podstawie przyjęto podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederację i wolną elekcję. W świadomości Polaków data 3 Maja zakorzeniła się jako święto o charakterze państwowym ale i religijnym. Bowiem w Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski została właśnie uchwalona Konstytucja 3 Maja. Choć obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Tradycyjnie tego dnia spotykaliśmy się pod pomnikiem w Herbach aby oddać hołd twórcom Konstytucji. Niestety ten rok jest inny. Z uwagi na obecną sytuację epidemii koronawirusa nie ma takiej możliwości. Pod pomnikiem złożono symboliczne kwiaty i zapalono znicze aby upamiętnić patriotyzm wielu Polaków.

Wszystkim mieszkańcom Gminy życzę miłego świętowania i celebrowania naszej polskiej państwowości w gronie rodzinnym.

Z poważaniem
Wójt Gminy
Iwona Burek