Wsparcie dla przedsiębiorców

W załączeniu publikujemy zarządzenie Wójta Gminy Herby w sprawie wprowadzenia form wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Herby.