Ogłoszenie

Gmina Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby zawiadamia, że w dniu 27.02.2024r od godziny 8:00 do 15:00 w związku z modernizacją sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Herby, ul Zielona, Lubliniecka, Powstańców Śląskich, Sportowa, Mickiewicza, Wojska Polskiego, 1-go Maja, Konopnickiej, Reymonta, Orzeszkowej, Sienkiewicza, Żeromskiego, Kochanowskiego, Słowackiego, Asnyka, Norwida oraz Pietrzaki ul. Częstochowska, Brzozowa i graniczna. Za zaistniałą sytuację – przepraszamy.